Rovná střecha

Pro zateplení rovné střechy doporučujeme materiál Climatizer Plus

Více než 80% celkové zástavby v České republice a na Slovensku bylo postaveno před rokem 1980 a úroveň izolací je u nich zcela nedostatečná. Tyto budovy mají při svém stávajícím stavu 2 až 3 násobně vyšší spotřebou energie ve srovnání s novostavbami. CLIMATIZER PLUS je kvalitní izolace vhodná pro rychlé a jednoduché zateplení stávajících konstrukcí, které již nevyhovují stávajícím tepelně technickým požadavkům.

Dodatečné zateplení s pomocí izolace CLIMATIZER PLUS je vhodné pro:

1) Stávající vodorovné plochy s minimální pracností
2) Stávající šikmé a svislé konstrukce metodou suchého přetlakového plnění
3) Zvýšení vzduchové neprůzvučnosti podhledových konstrukcí
4) Zateplení stávajících obloukových stropních konstrukcí - kleneb
5) Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

1) Dodatečné zateplení stávající vodorovné plochy s minimální pracností

U starších domů velmi často strop mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) neposkytuje dostatečnou tepelnou izolaci. Velmi často lze najít konstrukce částečně naplněné málo funkční izolací ze škváry či letitou směsicí pilin nebo plev s vápnem. Je-li konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná, lze pomocí foukané izolace CLIMATIZER PLUS tepelně izolační vlastnosti konstrukce značně zlepšit.

Dodatečné zateplení stávající vodorovné plochy s minimální pracností

Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m na každou stranu. Při vyplňování vodorovných dutin stropních konstrukcí se používá objemová hmotnost v rozmezí 32 - 40 kg/m3. Pokud je pochozí vrstva trámového stropu tvořena záklopem (škvára, písek,cihelná dlažba,…), je dobré umožnit konstrukci dodatečné podélné odvětrání. Toho docílíme, pokud ponecháme v protilehlých krajích příčná prkna záklopu vytržená.

2) Dodatečné zateplení stávající šikmé a svislé konstrukce metodou suchého přetlakového plnění

Izolací střešního prostoru izolací CLIMATIZER PLUS docílíte nejen výrazného snížení potřeby tepla na vytápění, ale díky technickým vlastnostem materiálu (vysoká měrná tepelná kapacita - 1907 J/kg.K) se výrazně zvýší tepelná i vlhkostní pohoda v obytných místnostech.
Aplikace CLIMATIZERU PLUS umožňuje dodatečnou půdní vestavbu bez sejmutí obložení interiéru, zateplení ze střechy nebo spolehlivou izolaci ze strany interiéru při budování podkroví. Tepelně izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky ENEV.

Dodatečné zateplení stávající šikmé a svislé konstrukce metodou suchého přetlakového plnění

3) Zvýšení vzduchové neprůvzdušnosti podhledových konstrukcí

Ke snížení vytápěného objemu místnosti starých staveb nebo hal se často pod existující strop instaluje podhled. Opomene-li se přitom ale jakákoliv izolace, lze vytvořený prostor nad podhledem jen částečně tepelně oddělit od obytného prostoru. Náklady na vytápění tak nebudou v požadované míře sníženy. Pomocí v takové situaci je nafoukat na podhled celulózovou izolaci CLIMATIZER PLUS. Díky bez-spárovému zpracování se zároveň sníží rezonance v místnosti, čímž se vytvoří příjemná akustika prostor a dodatečná tepelná izolace stropu.

Zvýšení vzduchové neprůvzdušnosti podhledových konstrukcí
Zvýšení vzduchové neprůvzdušnosti podhledových konstrukcí

Aplikací izolace CLIMATIZER PLUS do podhledových konstrukcí docílíme výrazného zlepšení vzduchové neprůvzdušnosti stropní konstrukce. Je zde ovšem nutno brát ohled na vyskytující se lokální zdroje tepla, jako jsou zejména bodová halogenová svítidla, která produkují nadměrné množství tepla. Tento zdroj tepla je nutné zastínit tak, aby nepřišel do přímého kontaktu s izolací CLIMATIZER PLUS.

4) Dodatečné zateplení stávajících obloukových stropních konstrukcí – kleneb

CLIMATIZER PLUS se výborně hodí k tepelné izolaci nepravidelně tvarovaných nebo obloukových ploch. Oproti mnoha běžným izolačním systémům, zde lze celulózovou izolaci formou volně foukané aplikace obzvláště efektivně a hospodárně zpracovávat. I těžce přístupné detaily lze touto cestou izolovat.

Dodatečné zateplení stávajících obloukových stropních konstrukcí – kleneb

Stejnoměrné rozložení CLIMATIZERU PLUS lze zajistit výškovými značkami. Na silně obloukových plochách musí být izolace zajištěna před sesutím – možno použít lehce zvlhčený nástřik (řídit se směrnicemi pro zpracování CLIMATIZERU PLUS).

5) Dodatečné zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí mají tímto způsobem zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difůzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů. Tyto otvory zajišťují přivod a odvádění vzduchu z větrací mezery. Nevýhody tohoto střešního pláště spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci a špatné funkci odvětrávání. Tyto konstrukce jsou opravitelné u starších objektů klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze je však také snadno a účinně řešit v rámci aplikace izolace CLIMATIZER PLUS.

Dodatečné zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

Nové rozmístění a doplnění odvětrávacích otvorů při dodatečném zateplování starších neprůlezných odvětrávaných střech je nezbytnou podmínkou pro spolehlivou funkci střechy po aplikaci CLIMATIZERU PLUS, stejně tak jako tepelně technický výpočet před realizací.

Aplikace izolace CLIMATIZER PLUS při dodatečném zateplení do neprůlezné odvětrávané střechy. Po provedené aplikaci musí být dodržena vzduchová mezera mezi izolací a vrchním pláštěm. Otvor je ukončen větrací hlavicí. Při dodatečném zateplování střech bere naše společnost ohled na výskyt rorýsů a netopýrů dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Dodatečné zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

CLIMATIZER PLUS

Climatizer Plus® je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Technologie výroby, jejímž základním materiálem je výběrový recyklovaný novinový papír, je založena na suchém rozvláknění a současné impregnaci vláken dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Výhodou této přírodní vlny je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než uměle vyráběné izolace.

POUŽITÍ A APLIKACE FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

Climatizer Plus® je určen pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí – šikmých střech, podkroví, stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, podhledů a dalších. Aplikace se provádí s pomocí strojního zařízení za sucha nebo formou nástřiku. Aplikace izolace za sucha je možná tzv. volným foukáním (například půdy) nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Systém umožňuje izolovat bez spár a nalézt řešení i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot. Při aplikaci volným foukáním je nutné počítat se sesednutím cca 10–15 %; poté materiál již dále nesesedá. Pokud je izolace aplikována do dutiny, musí být dodrženy pokyny výrobce týkající se přesné objemové hmotnosti, materiál si potom ani po mnoha letech nesesedne.

Nástřik celulózové izolace (dle tloušťky smícháno s vodou nebo lepidlem Sokrat, Karsil, atd.) je možné použít pro interiér i exteriér až do tloušťky 15 cm.

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • tepelná vodivost λD = 0,038
 • díky vysoké měrné tepelné kapacitě je izolace vysoce účinná jak v zimě, tak v létě
 • nízký difuzní odpor umožňuje konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
 • dobré protipožární vlastnosti - vynikající odolnost při aplikaci v dřevostavbách
 • znamenité zlepšení akustiky staveb

RYCHLÁ NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ DO FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • dodávky materiálu profesionálními firmami až na stavbu
 • velmi krátké dodací lhůty a vysoká produktivita práce
 • nenarušuje provoz stavby ani při dodatečném zateplování
 • výhodná cena spolu s vysokou užitnou hodnotou výrobku přináší krátkodobou návratnost investic

SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • unikátní přírodní celulózové vlákno vyplní veškeré detaily konstrukcí bez mezer a tepelných mostů
 • technická konzultace zdarma předem při osobní obhlídce našeho technika, návrh nejvhodnější realizace, v pochybných a neobvyklých případech kontrola návrhu stavebně-fyzikálním výpočtem
 • nezávazná rámcová cenová nabídka předem (bez právních kliček a drobného textu v záhlaví či zápatí)
 • aplikace obvykle do 5 dnů od objednání kdekoli v ČR

EKOLOGICKÁ A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • skutečné ekologické chování – certifikovaný systém řízení kvality ISO 9001
 • první Ekologicky šetrný výrobek v postkomunistických státech Evropy, kterému byla tato značka propůjčena
 • trvalá snaha o zlepšování parametrů = Ekologický pro nás znamená zároveň technicky špičkový
 • řada zdravotních posudků, odolnost proti plísním, po likvidaci biologicky odbouratelný

PROSPEKTY KE STAŽENÍ: 

Použitím správného typu izolace můžete ročně ušetřit tisíce za energie. V naší nabídce najdete ty nejlepší a nejpoužívanější materiály. Výběr materiálů je spojen s celou řadou fakturů, proto je potřebná odborná konzultace, tuto konzultaci máte ZDARMA. Napište nám do formuláře jaké prostory či stavbu potřebujete zaizolovat a my Vás poradíme s výběrem správné izolace.

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů