Fasády

Pro zateplení fasády doporučujeme materiál Climatizer Plus

Možnosti aplikace - nástřiky:
1) Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád
2) Akustické a tepelné izolační nástřiky
3) Nástřiky k zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových a zemědělských stavbách

1) Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Vzhledem k nízkému difuznímu odporu vrstev tvořených nástřiky celulózové izolace, je její aplikace vhodná i do odvětrávaných zateplovacích systémů. Toto zpracování je možné za přidání vody nebo speciálních lepidel. Použití speciálně vyvinutého lepidla Karsil zvyšuje rovněž protipožární vlastnosti. Vedle suché metody zpracování, tvoří tento způsob aplikace vhodnou alternativu k deskovým materiálům. Nástřiky do konstrukcí je možné provádět až do tlouštěk 150 mm na stěnách. Jejich využití je možné i při aplikacích na rámové konstrukce dřevodomů a u vhodně navržených vnitřních příček, jako výrazný příspěvek ke zlepšení jejich akustických parametrů.
Objemová hmotnost se pohybuje od 30 do 70 kg / m3.
Pro aplikace prováděné metodou nástřiku je základní aplikační stroj vybaven přídavným zařízením pro směšování aplikovaného materiálu s pojivy. Takto prováděné izolace jsou určeny především pro aplikace pod odvětrané fasádní systémy. Základní vrstva je hrubě nanesena na podklad, následuje srovnání speciálním válečkem a poté překrytí fasádním obkladem (foto systému VINYL SIDING). Při použití dvojitého nosného systému lze operaci srovnání vynechat. Climatizer Plus je po nástřiku překrytý obkladem VINYL SIDING jako finálním fasádním obkladem. Použít jej můžeme na rodinných domech, průmyslových halách i sportovních objektech.

Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Obdobným způsobem do vymezovacího roštu lze provádět akustické nástřiky v interiéru. Po srovnání vrstvy je možné finální povrch vytvořit také z barevného obkladu, včetně překrytí latí vymezujících přesnou tloušťku.

Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Pro provádění nástřiků je základní aplikační stroj pro suché aplikace rozšířen o přídavné zařízení, které umožňuje přidávat k suchému Climatizer Plus vodu nebo speciální pojiva. Nástřik s tímto pomocným zařízením je možné využít i pro další aplikace akustických izolačních vrstev, pro mírné zvlhčování materiálu při aplikaci do prostorů s vysokou rychlostí větracího vzduchu nebo dodatečné sanační tepelné izolování historických kleneb.

Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád

2) Akustické a tepelné izolační nástřiky

Akustická pohoda obytných i průmyslových prostor se stala nedílnou součástí požadavků kladených na moderní budovy. Zároveň se stále více prosazují systémy montovaných budov, předělových stěn a příček, u kterých je zajištění akustických parametrů mnohem obtížnější než u těžkých zděných konstrukcí. V těchto případech je dokonalé vyplnění nebo celistvý nástřik izolace Climatizer Plus ideálním řešením. Celistvé bezesparé izolační vrstvy jsou základním předpokladem funkčního řešení. Nástřiky izolace, které zůstanou pohledovým finálním povrchem, mohou omezit i rezonance a zabezpečit snížení hladiny hluku jak průmyslových tak i například sportovních hal.
Objemová hmotnost od 50 to 90 kg / m3.
Akustické úpravy sportovních a bowlingových hal včetně nástřiku stěn strojovny, jsou velmi účinným opatřením pro snížení celkové hladiny hluku ve vnitřním prostředí.

Akustické a tepelné izolační nástřiky

Nástřiky nahrávacích a rozhlasových studií jsou velmi účinnou cestou k dokonalým a akusticky čistým nahrávkám. Při aplikaci za sucha do příček a předstěn v kombinaci se sádrokartonem Climatizer Plus výrazně přispívá ke zlepšení neprůzvučnosti konstrukcí.

Akustické a tepelné izolační nástřiky

Interier baru nebo diskotéky nástřikem získá jedinečnost i lepší akustické parametry. Designově lze měnit barevný odstín i strukturu povrchu. Aplikovat je možné na svislé i vodorovné konstrukce. Akusticky účinná vrstva se obvykle pohybuje v rozmezí od 2,5 cm do 6 cm. Pro aplikaci na stropy je maximální přípustná tloušťka 6 cm.

Akustické a tepelné izolační nástřiky

Pro celkové snížení hladiny hluku je často prováděn nástřik rovněž v podzemních parkovištích. V těchto případech je možné započítat aplikovanou tloušťku do celkového tepelného odporu izolované konstrukce. Velké množství aplikací se provádí v průmyslových halách. Celková hladina hluku může být snížena až o 15 dB. Při použití speciálního pojiva je zvýšena i požární odolnost.

Akustické a tepelné izolační nástřiky

3) Nástřiky k zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových a zemědělských stavbách

Existuje mnoho objektů, které jsou z hlediska kvalitního užívání znehodnoceny problémy se studenou střechou. Odkapávající kondenzát ničí jak stavební konstrukce, skladované zboží, strojní zařízení, tak i ohrožuje například dobytek v zemědělských stavbách. Nástřikem tenké vrstvy lze tento jev zcela odstranit. Zvláště pak, je-li provedeno komplexní řešení v souvislosti s režimem využití, temperování a odvětrání vlhkosti. Doplňkově lze tuto aplikaci provést i tam, kde již izolace je instalována (např. na podhledu), ale při náhlých změnách počasí jí odkapávající kondenzát ničí.

Nástřiky k zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových a zemědělských stavbách

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

CLIMATIZER PLUS

Climatizer Plus® je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Technologie výroby, jejímž základním materiálem je výběrový recyklovaný novinový papír, je založena na suchém rozvláknění a současné impregnaci vláken dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Výhodou této přírodní vlny je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než uměle vyráběné izolace.

POUŽITÍ A APLIKACE FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

Climatizer Plus® je určen pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí – šikmých střech, podkroví, stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, podhledů a dalších. Aplikace se provádí s pomocí strojního zařízení za sucha nebo formou nástřiku. Aplikace izolace za sucha je možná tzv. volným foukáním (například půdy) nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Systém umožňuje izolovat bez spár a nalézt řešení i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot. Při aplikaci volným foukáním je nutné počítat se sesednutím cca 10–15 %; poté materiál již dále nesesedá. Pokud je izolace aplikována do dutiny, musí být dodrženy pokyny výrobce týkající se přesné objemové hmotnosti, materiál si potom ani po mnoha letech nesesedne.

Nástřik celulózové izolace (dle tloušťky smícháno s vodou nebo lepidlem Sokrat, Karsil, atd.) je možné použít pro interiér i exteriér až do tloušťky 15 cm.

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • tepelná vodivost λD = 0,038
 • díky vysoké měrné tepelné kapacitě je izolace vysoce účinná jak v zimě, tak v létě
 • nízký difuzní odpor umožňuje konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
 • dobré protipožární vlastnosti - vynikající odolnost při aplikaci v dřevostavbách
 • znamenité zlepšení akustiky staveb

RYCHLÁ NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ DO FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • dodávky materiálu profesionálními firmami až na stavbu
 • velmi krátké dodací lhůty a vysoká produktivita práce
 • nenarušuje provoz stavby ani při dodatečném zateplování
 • výhodná cena spolu s vysokou užitnou hodnotou výrobku přináší krátkodobou návratnost investic

SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • unikátní přírodní celulózové vlákno vyplní veškeré detaily konstrukcí bez mezer a tepelných mostů
 • technická konzultace zdarma předem při osobní obhlídce našeho technika, návrh nejvhodnější realizace, v pochybných a neobvyklých případech kontrola návrhu stavebně-fyzikálním výpočtem
 • nezávazná rámcová cenová nabídka předem (bez právních kliček a drobného textu v záhlaví či zápatí)
 • aplikace obvykle do 5 dnů od objednání kdekoli v ČR

EKOLOGICKÁ A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST FOUKANÉ IZOLACE CLIMATIZER PLUS

 • skutečné ekologické chování – certifikovaný systém řízení kvality ISO 9001
 • první Ekologicky šetrný výrobek v postkomunistických státech Evropy, kterému byla tato značka propůjčena
 • trvalá snaha o zlepšování parametrů = Ekologický pro nás znamená zároveň technicky špičkový
 • řada zdravotních posudků, odolnost proti plísním, po likvidaci biologicky odbouratelný

PROSPEKTY KE STAŽENÍ: 

Použitím správného typu izolace můžete ročně ušetřit tisíce za energie. V naší nabídce najdete ty nejlepší a nejpoužívanější materiály. Výběr materiálů je spojen s celou řadou fakturů, proto je potřebná odborná konzultace, tuto konzultaci máte ZDARMA. Napište nám do formuláře jaké prostory či stavbu potřebujete zaizolovat a my Vás poradíme s výběrem správné izolace.

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů